De zorg kan op verschillende manieren worden gefinancierd

Thuiszorg ZorgBewust kan u adviseren en biedt daarbij ondersteuning in het aanvragen van de juiste indicatie bij de juiste vergoeding.

Basiszorgverzekering

Wijkverpleging valt onder de Basiszorgverzekering (Zvw). Het gaat om verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt.
Meer informatie

Persoonsgebonden budget

Met een Persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen. U mag het PGB alleen besteden aan kwalitatief verantwoorde zorg.
Meer informatie

Eigen bijdrage

Als u zorg of begeleiding uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ontvangt, moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan hangt af van het inkomen.
Meer informatie